ตรวจเยี่ยมบ้านมะขาม

นางสาวศุฑารา เชาวน์สุขุม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมธุรกิจชุมชน นำคณะตรวจเยี่ยมบริษัท สวนผึ้งหวาน จำกัด
(บ้านมะขาม) เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ โดยมีนายนิวัฒน์ โฆวงศ์ประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ และนางพัชรี โฆวงศ์ประเสริฐ
ให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมโรงานผลิต และกระบวนการผลิตสินค้ามะขาม เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560