วันพระราชทานธงชาติไทย

นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์
ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560