มอบดอกไม้แสดงความยินดี

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นตัวแทนกรมฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดี
แก่นางกุลณี อิศดิศัย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลำดับที่ 27 โดยมีผู้บริหารกรมฯ
เข้าร่วม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560