กฐินพระราชทานกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2560 ณ ณ วัดวิเวกวายุพัด ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ และประชาชนเข้าร่วม
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560