อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่
จำนวน 70 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดอ่วมอ่องประชานฤมิตร ต.หนองเพรางาย
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560