จิตอาสาเฉพาะกิจ รับมอบของพระราชทาน

นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมพิธี
รับมอบของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาเทศบาลนครนนทบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560