คณะผู้ประกอบการจากจีนขอหารือเรื่องการประกอบธุรกิจ

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการจีน
นำโดยศาสตราจารย์ ดร. Hu Xingdou Executive Vice Chairman ของ Global One Belt One Road
Association ขอพบหารือการประกอบธุรกิจ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคนต่างด้าว
ณ ห้องม่วงส่าหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560