ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยคูปองแล็บประชารัฐ

นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ด้วยคูปองแล็บประชารัฐ" โดยมีนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหารกรมฯ
เข้าร่วม ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560