ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางกุลณี อิศดิศัย
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี
ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560