Doing Business Portal

นางกุลณี  อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ให้การต้อนรับ Mr. Numa Freir de Magalhaes, Senior Private Sector Development Specialist
ผู้แทนจากธนาคารโลก ในโอกาสเข้าพบหารือประเด็น Doing Business Portal ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560