นโยบายส่งเสริมศักยภาพสมาคมการค้าไทย

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับคณะผู้แทนภาครัฐ คณะผู้ประกอบการ
และคณะผู้แทนจากสมาคมเจียงซีในมณฑลต่างๆ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบ หารือ และแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมศักยภาพสมาคมการค้าไทย รวมถึงโอกาสในการร่วมมือระหว่างสมาคมการค้าไทยและจีน ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560