รางวัลองค์กรโปร่งใส

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากประธานกรรมการ ป.ป.ช.
พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 ในวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.
ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560