คิดบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "คิดบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ" สำหรับพนักงานราชการ
เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องการคิดเชิงบวก รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ภายใต้ขอบเขตทีมงานเชิงบวก
ณ พานหิน รีเจ้นท์ เอ็กเซกคิวทีฟ เรสซิเดนซ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560