กรมพัฒน์ ชวนสร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์...ทำได้ไง?

กรมพัฒน์ ชวนสร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์...ทำได้ไง?
ต่อยอดอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย ร่วมด้วยธนาคารของรัฐพร้อมปล่อยกู้ลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์
แค่วันเดียวเป็นเถ้าแก่ได้เลย ใครไม่มาถือว่าพลาด!
 
                      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญผู้มีรายได้น้อยเข้าร่วมสัมมนาสร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์...ทำได้ไง? ต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยลดค่าครองชีพในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมเชิญธุรกิจแฟรนไชส์ในการส่งเสริมเข้าร่วมออกบูทแสดงธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กสามารถลงทุนได้ในงบประหยัด จับคู่ธุรกิจได้ทันที โชว์ให้ผู้มีรายได้น้อยเห็นช่องทางสร้างอาชีพ ยืนได้ด้วยตนเองอย่างเข้มแข็ง แถมมีผู้สนับสนุนเงินทุนจากธนาคาร
                      นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย การลดค่าครองชีพอย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยให้สามารถสร้างรายได้และดำรงชีพได้อย่างยั่งยืนโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสวัสดิการแห่งรัฐ กรมฯ จึงได้จัดโครงการ "แฟรนไชส์สร้างอาชีพ เพื่อผู้มีรายได้น้อย