บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"(ส่วนกลาง) ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560