ธงฟ้าเพื่อสินค้าชายแดนใต้

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธงานธงฟ้าประชารัฐเพื่อสินค้าชายแดนใต้ ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ (ครม.สัญจร) โดยมีนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์
พาเยี่ยมชมฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
และโอกาสนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกบูธศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป
ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2560