งานธงฟ้าเพื่อสินค้าชายแดนใต้

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "ธงฟ้าเพื่อสินค้าชายแดนใต้"
โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม
 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
 ภายในงานกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกบูธศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป
 ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2560