ตรวจเยี่ยมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ณ ร้าน K&K อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา และศูนย์สาธิตการตลาดบ้านป่ายาง ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560