ทำบุญอุทิศส่วนกุศล

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตข้าราชการ/ลูกจ้าง
กรมทะเบียนการค้า และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีผู้บริหารและข้าราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เข้าร่วม ณ ศาลาเกสนี พันธุลาภ กาญจนาลัย วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560