ปันสุขให้น้อง สนองคุณ...พ่อของแผ่นดิน

นายสมควร อิ่มถาวรสุข เลขานุการกรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เลี้ยงอาหารมื้อเย็น
และมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กเด็กชายบ้านปากเกร็ด
ในกิจกรรม "ปันสุขให้น้อง สนองคุณ...พ่อของแผ่นดิน" เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560