ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560
ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ