แฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย
โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4
และลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560