วุฒิบัตรหลักสูตรสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) รุ่นที่ 19 ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560