กรมพัฒน์ฯ จับมือ ททท. ชู "อาหารไทยต้อง Thai SELECT"

กรมพัฒน์ฯ จับมือ ททท. ชู "อาหารไทยต้อง Thai SELECT"
ที่ผู้หลงใหลอาหารไทยต้องห้ามพลาด เพียงสังเกตป้าย 'Thai SELECT'
ช่วยยกระดับธุรกิจร้านอาหารไทยให้นักชิมต้องร้อง ว๊าว...
 
                      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการมอบตรา 'Thai SELECT' ให้ร้านอาหารในประเทศไทย หนุนคนไทยมั่นใจ ต่างชาติเชื่อมั่น ตอกย้ำเดินเข้าร้านอาหารไทยต้องเลือก Thai SELECT สะอาด มีคุณภาพ พร้อมจับมือ ททท. คัดสรรร้านอาหารไทยที่คู่ควรภายใต้หลักเกณฑ์เข้ม และขยายตลาดร้านอาหารไปสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
                      นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดทำโครงการมอบตราสัญลักษณ์ 'Thai SELECT' ให้แก่ร้านอาหารในประเทศไทย เพื่อผลักดัน และตอกย้ำให้ตราฯ เป็นที่รู้จักและจดจำได้ในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยและนักท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจะประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่ได้รับตรา Thai SELECT และเชื่อมโยงธุรกิจกับการท่องเที่ยว รวมไปถึงได้รับสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ เป็นอันดับแรกๆ จากหน่วยงานพันธมิตร เช่น โอกาสการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น
                      อธิบดี กล่าวต่อว่า "ที่ผ่านมากรมฯ ได้หารือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาการมอบตรา Thai SELECT ให้แก่ร้านอาหารไทยที่ผ่านการคัดกรองจากคณะทำงานภายใต้หลักเกณฑ์ 6 ด้านคือ 1) มีรสชาติอร่อย ตกแต่งจานสวยงาม 2) มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายการอาหารทั้งหมด สามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารแต่ละจานได้ชัดเจน 3) ใช้วัตถุดิบ ส่วนผสม เครื่องปรุงถูกต้องตามหลักอาหารไทย และใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่นเป็นหลัก 4) มีความปลอดภัยด้านอาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางสาธารณสุข 5) การตกแต่งร้านที่สวยงามสื่อถึงความเป็นไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย และ 6) ให้บริการรวดเร็ว ถูกต้อง สะอาด กริยามารยาท วาจาสุภาพแบบไทย และมีอุปกรณ์พร้อมให้บริการ อย่างไรก็ดี ร้านอาหารที่จะได้รับสัญลักษณ์ Thai SELECT จะต้องเปิดให้บริการแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยสัญลักษณ์จะมีอายุการใช้งาน 3 ปี และต้องยื่นใบสมัครขอต่ออายุก่อนวันหมดอายุ 3 เดือน โดยผู้ที่ได้ตรา Thai SELECT จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมฯ ด้วย 
                     นอกจากนี้ความร่วมมือยังรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ได้รับตรา Thai SELECT ผ่านสื่อต่างๆ ของ ททท. โดยโครงการ Thai SELECT ประเทศไทยนี้สามารถเชื่อมโยงกับโครงการ Amazing Thai Taste และ โครงการ "สุขใจ ชวนกิน อาหารถิ่น ต้องห้ามพลาด" ที่อยู่ภายใต้แนวคิด "12 เมืองต้องห้ามพลาด" ของ ททท. ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจร้านอาหารในภาพรวมของประเทศได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจบริการโดยเฉพาะร้านอาหารให้เข้ากับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวโยงกัน และเป็นโอกาสที่จะขยายตลาดให้ร้านอาหารไทยที่มีมาตรฐานได้เป็นที่รับรู้และรู้จักของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ประกอบกับเป็นการกระตุ้นให้ธุรกิจร้านอาหารไทยได้ปรับตัวเข้าสู่คุณภาพการบริการอีกด้วย
                    "ปัจจุบันอาหารไทยเป็นอาหารที่มีรสชาติถูกปากชาวต่างชาติและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในต่างประเทศอยู่แล้ว กรมฯ เชื่อว่าโครงการฯ นี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจร้านอาหารไทยสามารถพัฒนาขึ้นไปสู่มาตรฐานระดับสากล สร้างภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และเกิดรายได้เข้าสู่ประเทศนำไปสู่การเป็นประเทศผู้นำด้านอาหารของโลกภายใต้ตรา Thai SELECT ที่จะกลายเป็นสัญลักษณ์คุณภาพที่รู้จักของนักชิมทั่วโลกต่อไป" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
 *************************************
 ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ/กองธุรกิจบริการ                                                                             ฉบับที่ 24 / วันที่ 15 ธันวาคม 2560