เดินหน้าประเทศไทย

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ประเด็น
"เดินหน้าแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ยกระดับรายได้ผู้มีรายได้น้อย" ณ บริเวณ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์
โดยมีกำหนดเผยแพร่ออกอากาศ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00-18.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง