แนวทางบูรณาการขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ

นายสมบุญ โมจนกุล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางบูรณาการขั้นตอน
การเริ่มต้นธุรกิจ ตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business)
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) และสำนักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560