ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช 2561 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561