ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
 9 วัด 99 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 และเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย
ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงาน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3
และห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561