สวดมนต์ภาวนา

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ร่วมสวดมนต์ภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ณ ห้องพระ ชั้น 13 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561