มอบนโยบายการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบนโยบายการพัฒนาวิชาชีพบัญชีให้เคียงคู่ธุรกิจไทยอย่างยั่งยืนต่อไป แก่นายกสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพและคณะในโอกาสเข้าพบสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า