e-Accounting for SMEs

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 95 ปี "ธุรกิจไทยใส่ใจหลักธรรมาภิบาล สร้างธุรกิจสีขาวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"  พร้อมเปิดโครงการ
e-Accounting for SMEs, มอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2560 และมอบหนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561