นำเสนอสินค้าให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรม "นำเสนอสินค้าให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ" ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561