การเขียนหนังสือราชการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ" ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2561