กลุ่มสมาชิก CICA เข้าเยี่ยมชมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายสราวุฒิ  คุ้มพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
จากประเทศกลุ่มสมาชิก CICA เข้าเยี่ยมชมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องประชุม ชั้น 16 ,ห้อง AEC ชั้น 9
และหน่วยบริการประชาชน ชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561