สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 5

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร" ครั้งที่ 5
ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561