แนวทางผลักดันให้ร้านค้าปลีกใช้งานเครื่อง POS (Point of Sale)

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือ "แนวทางผลักดัน
ให้ร้านค้าปลีกใช้งานเครื่อง POS (Point of Sale) ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561