ร้านอาหารมืออาชีพ

นางกุลณี  อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ร้านอาหารมืออาชีพ"
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561