บัญชี...ชี้ช่องรวย ครั้งที่ 4

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตร "บัญชี...ชี้ช่องรวย" ส่วนกลาง ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561