การจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

นายสมบุญ โมจนกุล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง "การจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ร่วมกับหอการค้าไทย" ณ ห้องประชุมม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่
 15 กุมภาพันธ์ 2561