รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานคร <หน้า 1>

 
 
กรุงเทพมหานคร
 
 
 
เขตคลองเตย
 
 
 
บริษัท อินโฟ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
191/37 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02 260 9460-66 โทรสาร 02 260 2680
www.ias.co.th
 
เขตคลองสาน
 
 
บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด
67, 69 ซอยเจริญนคร 45 ถนนเจริญนคร
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 02 862 6480-5 โทรสาร 02 437 5976
 
บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
27 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 02 439 4600 โทรสาร 02 861 1572
 
เขตคลองสามวา