รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานคร <หน้า 2>

 
กรุงเทพมหานคร
 
 
 
เขตบางซื่อ
 
 
บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร. 02 596 0500 ต่อ 528 โทรสาร 02 587 5475
 
บริษัท วี แอคเคานท์ จำกัด
1559/4 ถนนประชาราษฎร์ 1
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร. 02 585 8673-5 โทรสาร 02 585 8675
 
 
เขตบางบอน
 
 
บริษัท ทวีผล กรุ๊ป จำกัด
304 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 02 451 0976 โทรสาร 02 451 0485
 
บริษัท สมาร์ทแทคซ์ แอนด์ แอคเค้าท์ จำกัด
9/410 ซอยเอกชัย 99/2 (เดอะพลีโน่ เอกชัย-กาญจนาภิเษก)
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 02 115 5925, 095 461 4565, 095 356 1565
โทรสาร 02 115 5925
 
เขตบางพลัด
 
 
 
บริษัท สำนักงานบัญชีและกฎหมาย เพื่อน จำกัด
21, 23 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 48 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 02 433 2825-6, 02 434 9517-8 โทรสาร 02 434 9516
 
บริษัท ไพโรจน์พัฒนาการบัญชี จำกัด
379 ชั้น 1 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 02 881 9191 โทรสาร 02 435 5624
 
 
เขตบางรัก
 
 
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด
38 อาคารชลันทิพย์ ชั้น 10 ห้อง 10 บี ถนนคอนแวนต์
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02 632 2580-82 ต่อ 85 โทรสาร 02 632 0890
 
บริษัท ออพติมั่ม แอ็คเค้าท์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 22 ห้อง 2210 เอ
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02 636 3464 โทรสาร 02 636 3466
 
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล บิสซิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด
140/38 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 4 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02 231 6201 โทรสาร 02 231 6976
 
บริษัท อาร์.พี.เอส.การบัญชีและธุรกิจ จำกัด
97 ซอยสีลม 9 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02 233 6866 (อัตโนมัติ 6 คู่สาย) โทรสาร 02 237 8172
 
บริษัท ชู แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
942/43 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02 632 9179, 088 757 1614
โทรสาร 02 632 9354-5
 

บริษัท อาซาฮิ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) จำกัด
287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ห้องเลขที่ 2004 ชั้น 20
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02 631 2121, 097 121 2771 โทรสาร 02 631 2021
 

บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด
317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 9 ห้อง 9 บี ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02 635 5144 ต่อ 101,104, 084 282 4440 โทรสาร 02 235 5144
www.cnrgroupcompany.com

 

เขตประเวศ
 
 
บริษัท จงสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
72 ซอยหมู่บ้านคันทรี่วิลล่า ซอย 1 ถนนศรีนครินทร์ 45 (ซอย 7)
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02 138 5750-6, 081 817 8325, 061 415 6987
โทรสาร 02 138 5748-9
 

บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด
1/1 - 2 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 092 478 2917
www.accountworks.co.th
 
เขตปทุมวัน

บริษัท แอ็คเคาน์ คลับ (ประเทศไทย) จำกัด
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ เอ็มแอล 2507 ชั้นที่ 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02 264 5650 (Auto 10 Lines), 098 251 2255 โทรสาร. 02 264 5021-2

 
บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จำกัด
2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02 646 4299
 
 
เขตพระโขนง
บริษัท แอ็คเซิร์ฟ จำกัด
22 อาคารพีพีเพลส ซอยสุขุมวิท 62 (แยก8-5) ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 02 741 5529-31 โทรสาร 02 741 5532
 
 
 
 
เขตพญาไท
บริษัท คอลลินส์ แอนด์ คอนเนอส์ จำกัด
408/150 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 35
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02 619 0745-7, 081 649 2468 โทรสาร 02 619 0748
www.collinsconners.com