อบรมเชิงปฏิบัติการร้านเสริมสวยมืออาชีพ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"ร้านเสริมสวยมืออาชีพ" ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561