กรมพัฒน์ฯ เสริมทักษะผู้มีรายได้น้อย เปลี่ยนวิธีคิดให้เป็น 'นักธุรกิจ' เรื่องที่ต้องรู้

กรมพัฒน์ฯ เสริมทักษะผู้มีรายได้น้อย เปลี่ยนวิธีคิดให้เป็น 'นักธุรกิจ'
เรื่องที่ต้องรู้