พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในส่วนกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในส่วนกลาง"
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561