พาณิชย์ถือฤกษ์ดี Kick off เปิดงาน

พาณิชย์ถือฤกษ์ดี Kick off เปิดงาน "Local Franchise Roadmap