อุ่นไอรัก คลายความหนาว

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561