จำหน่ายสินค้า OTOP SELECT ในสนามบิน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย
ประเด็น "กระทรวงพาณิชย์นำสินค้า OTOP SELECT ขึ้นวางจำหน่ายในสนามบิน" ณ สนามบินดอนเมือง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 กำหนดออกอากาศวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 18.00-18.20 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง