63 ปี องค์การคลังสินค้า

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบเงินบริจาคสบทบทุนเพื่อการสาธารณกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 63 ปี องค์การคลังสินค้า (อคส.) ณ องค์การคลังสินค้า ชั้น 6
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561