กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสานพลังสร้างเครือข่าย MOC Biz Club

กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสานพลังสร้างเครือข่าย MOC Biz Club
รวมพลเจ้าของธุรกิจ 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมสร้างสังคมผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง
พร้อมสร้างความแตกต่างสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรม เจาะตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 
                  กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสานพลังสร้างเครือข่าย MOC Biz Club 14 จังหวัดภาคใต้ เชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจสมาชิก MOC Biz Club กลุ่มภาคใต้เข้าร่วมพัฒนาความรู้เปิดมุมมองธุรกิจใหม่ๆ ร่วมกันสร้างสังคมผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างนักธุรกิจต่อยอดไปสู่การเป็นเพื่อนแท้ทางธุรกิจที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมส่งเสริมให้สร้างความแตกต่างแก่สินค้าและบริการด้วยนวัตกรรม MOC Biz Club ผลงานเยี่ยม...ปี