การนำสินค้าของยูนิลีเวอร์เข้าจำหน่ายในร้านธงฟ้าประชารัฐ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมประชุมหารือกับ นายโรเบิร์ต แคนเดลิโน
 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ประเด็น "การนำสินค้าของยูนิลีเวอร์เข้าจำหน่าย
ในร้านธงฟ้าประชารัฐ" จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน แชมพู ครีมนวดผม
 โลชั่น สบู่ก้อนอาบน้ำ และ ผงชูรส เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 15 - 20%
 อันจะเป็นการช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชนอีกทางหนึ่ง โดยมีนางกลุณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 เข้าร่วมประชุมหารือด้วย ณ ห้องรับรองชั้น 11 วันพุธที่ 25 เมษายน 2561